GOVERNMENT AFFAIRS & LIASONING

 • Home -
 • GOVERNMENT AFFAIRS & LIASONING & END USER ENGAGEMENT


 • Sr. No. Name
  1 Sh. Arunesh Bansal (Convenor - Govt. Affairs)
  2 Sh. Pankaj Bhardwaj( Convenor–End User Engagement)
  3 Sh. Samir Patkar
  4 Sh. Ranesh Bajaj
  5 Sh. Praveen Gupta
  6 Sh. Manish Mehta
  7 Sh. Kamal Kannan
  8 Sh. Harish Gupta
  9 Sh. Ajay Aggrawal
  10 Sh. A.S. Shekhawat
  11 Sh. Amit Ahuja